Menu

Feng shui

Feng shui är ett begrepp som ofta används inom inredning. I stora drag handlar det om att sträva efter att uppnå en känsla av balans i sitt hem. Inom feng shui tror man att det finns olika energifält som samverkar med varandra. Dessa har sitt ursprung från naturen och påverkar både människor och djur. Inom feng shui finns ett centralt begrepp som kallas för ”qi”. Qi är kinesiska och kan översättas till livskraft eller ande. Lite förenklat kan man säga att feng shui handlar om hur man kanaliserar qi så att hemmet känns balanserat.

Stör inte energin

När man pratar om feng shui i inredning kommer väderstrecken snabbt upp. Inom feng shui tror man på energiflöden och att det är viktigt att inte stå i vägen för dem. I och med detta kan man behöva anpassa sin inredning. Man bör till exempel inte placera sin säng så att den stör ett energiflöde eftersom det kan orsaka dålig sömn. Enligt vissa är det svårt att inreda med gula metaller men det kan du få hjälp med av feng shui eftersom även färgerna finns representerade med olika betydelser. Gult ger ett hem trygghet och värme, enligt traditionell feng shui.

Inte en vetenskap

Feng shui är en del av kinesisk filosofi som har funnits i många tusentals år. Teorin rör sig mycket kring läran om de fem elementen vatten, eld, trä, metall och jord. För många år sedan var detta ett sätt att förklara världen och verkligheten, men idag har man lagt stor del av detta åt sidan. Vissa hävdar att feng shui och läran om energifält är en vetenskap, men det finns inga belägg för det. Enligt kinesisk filosofi har det rentav inte särskilt mycket med just inredning att göra, även om det har kommit att bli så i bland annat Sverige.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity